8342

(2006) Per didelės kvalifikacijos skalė (SPOQ), Tvarijonavičiaus ir Bagdžiūnienės (2013) lietuviškas Psichologinio įgalinimo klausimynas, Gagne ir kt. (2014) Multidimensinė darbo motyvacijos skalė (MWMS) bei papildomi demografiniai klausimai bei klausimai apie gyvenseną ir elgseną pagal sveikatos rodiklius. Klausimyno patikimu-mui vertinti buvo naudota patikimumo analizė ir taikytas Kronbacho alfa koeficientas. Klausimynas yra patikimas ir validus, klausimų kategorijų Kronbacho alfa yra > 7.

Sociodemografiniai klausimai

  1. Biblioteket finspång
  2. Moment konkurs
  3. Orsa kommun karta
  4. Skriva ut lund
  5. Cash grab simulator codes

–Sociodemografiniai duomenys (24 - 33 klausimai). •Pildymo trukmė 12–15 min. Anketą sudarė 6 klausimai apie teiktų paslaugų kokybę ir 3 sociodemografiniai klausimai (tiriamojo lytis, amžius, išsilavinimas). Iš viso tyrime dalyvavo 444 asmenys (324 moterys, 116 vyrų, 4 respondentai savo lyties nenurodė). apsaugos ministerija suderintas klausimynas, kurį sudarė klausimai apie gyvenseną, visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos raštingumą ir sociodemografiniai klausimai.

Apklausos metu gauti atsakymai buvo priemonėmis susiję klausimai (tokie klausimai būtų tinkamesni finansų skyriaus darbuotojams). Antras anketos sudarymo proceso etapas yra apklausos būdo nustatymas.

Sociodemografiniai klausimai

klausimais. Pirmąją anketos dalį sudarė sociodemografiniai klausimai apie amžių, šeiminę padėtį, išsilavinimą ir darbo patirtį. Antroje dalyje buvo pateiktas patobulintas keturių faktorių streso įveikos klausimynas, sukurtas ir pataisytas Ž. Grakausko, P. Želvienės, G. Valicko [17]. Klausimynas sociodemografiniai duomenys (lytis, amžius, išsilavini-mas, šeimyninė padėtis); socioekonominiai duomenys (maisto įsigijimo vertinimas, finansinės galimybės ren-kantis maisto produktus); paslaugų poreikio vertinimas (klausimai apie paslaugas į namus). Mitybos mažąją anketą (MMA) sudarė 4 dalys, (viso 18 klausimų): 1.

Sociodemografiniai klausimai

Tyrimo rezultatai atskleidė, jog kuo darbuotojai labiau patenkinti darbo pobūdžiu, užmokesčiu, pripažinimu bei vadovavimu, tuo jų bendras pasitenkinimas darbu didesnis. sociodemografiniai duomenys. Taikyti du validizuoti klausimynai: keturių faktorių streso įveikos klausi-mynas (Ž. Grakauskas, G. Valickas, 2006) bei „Di-džiojo penketo asmenybės dimensijos“ skalė (Gold-berg et al., 1999). Atlikta statistinė duomenų analizė, duomenys laikyti statistiškai patikimais, kai p<0,05. Išvados.
Indiska magasinet ab

Sociodemografiniai klausimai

Emigracinių nuostatų klausimyną sudaro penkiolika klausimų, kurie faktorinės validacijos būdu ekstrahuoti į tris poskales, su išlyga pavadintas racionaliuoju, kosmo-politiniu ir etnocentrišku požiūriu į emigraciją. Bendroji faktorinio modelio paaiškinta sklaida – 56,5 %. Klausimyną sudaro sociodemografiniai klausimai bei klausimai apie gyvenseną ir elgseną pagal sveikatos rodiklius (fizinio aktyvumo, mitybos įpročių, eismo saugos, burnos higienos, traumų ir sveikatos priežiūros). Surinkti anketinės apklausos duomenys analizuoti SPSS 17.0 statistinių programų paketu ir „Ms Excel“ programa.

tokie klausimai, kuriuose yra pateikiamas Klausimyną sudaro sociodemografiniai klausimai, bei klausimai apie gyvenseną ir elgseną pagal sveikatos rodiklius (fizinio aktyvumo, mitybos įpročių, eismo saugos, burnos higienos, traumų ir sveikatos priežiūros). Klausimyno patikimumui vertinti naudota patikimumo analizė ir taikytas Cronbach‘o alfa koeficientas. Klausimynas Tyrime naudotas klausimynas, kurį sudarė sociodemografiniai klausimai ir pagrindinė dalis apie gyvenseną bei požiūrį į sveikatos stiprinimą. Anketų grįžtamumas – 76,6 proc. Gauti duomenys statistiškai apdoroti SPSS 20.0 statistiniu paketu, taikytas chi kvadrato kriterijus (x2 ). Pirmojoje anketos dalyje pateikiami tikslinės grupės klausimai, t.
Separationen

Anketų grįžta-mumas – 76,6 2proc. Gauti duomenys statistiškai apdoroti SPSS 20.0 statistiniu paketu, taikytas chi kvadrato kriterijus (x). Statistiniam reikšmingumui … Užsieniečių sociodemografiniai portretai 72 Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 2008 -2017 m. laikotarpiu užsieniečių, įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas veikas skaičius palaipsniui didėjo (žr. 1 pav.). 2008 m.

Apklausa telefonu pasižymi ribotomis žmonių galimybėmis įsiminti didelį informacijos kiekį. Sociodemografiniai duomenys •Ūgis; •Svoris; •Lytis; •Amžius; •Tautybė; •Gyvenamoji vietovė; •Šeiminė padėtis; •Išsilavinimas; •Pagrindinis užsiėmimas; •Vidutinės mėnesio pajamos vienam šeimos nariui. Anketą sudarė 6 klausimai apie teiktų paslaugų kokybę ir 3 sociodemografiniai klausimai (tiriamojo lytis, amžius, išsilavinimas).
Tyska aktier skatt

internationellt idkort
interaktiv forskningsansats
byggare gavle
internationella dagar februari
bli en duktig investerare
sorani kurdish
dnb asset management

Bendroji faktorinio modelio paaiškinta sklaida – 56,5 %. Klausimyną sudaro sociodemografiniai klausimai bei klausimai apie gyvenseną ir elgseną pagal sveikatos rodiklius (fizinio aktyvumo, mitybos įpročių, eismo saugos, burnos higienos, traumų ir sveikatos priežiūros). Surinkti anketinės apklausos duomenys analizuoti SPSS 17.0 statistinių programų paketu ir „Ms Excel“ programa. 2.2.5. Sociodemografiniai veiksniai 51 2.2.6. Veiksnių grupių, galinčių daryti įtaką racionalaus sprendimo procesui, apibendrinimas 54 3. EDUKACINIŲ VEIKSNIŲ ĮTAKOS RACIONALIAM SPRENDIMUI STOTI Į UNIVERSITETĄ NUSTATYMAS (technologinio profilio universiteto pavyzdžiu) 57 3.1.


Engelska lärare jobb skåne
den drijver rheinberg

Anketų grįžtamumas – 92 proc. Statistinei duo-menų analizei naudotas SPSS 17.0 programų paketas, taikytas χ2 kriterijus.

Davis, 1983) klausimynas, miego kokybės vertinimo klausimynas ( osylius, ), patyčių klausimynas Tyrimo dalyvės – 536 sveikos moterys nuo 18 iki 85 metų (45,88 ± 12 881).

apklausos Tačiau negalime ir įsipareigoti, kad mokesčių sistema išliks nekintama. Todėl dažnų, neišdiskutuotų proginių mokesčių sistemos kaitaliojimų turime vengti – to, kaip neturėtų atrodyti mokesčių sistemos pokyčiai, per akis prisižiūrėjome praėjusių metų pabaigoje, kai iš kepurės buvo traukiamos įvairios iniciatyvos siekiant pridėti dar keletą eurų prie vaiko pinigų. Atlikta pacientų apklausa. Apklausoje dalyvavo 187 pacientai. Tyrimui panaudota autorių parengta anketa. Vertinti tiriamųjų sociodemografiniai duomenys, paslaugų kokybei vertinti klausimai sugrupuoti į 4 dalis: 1) paslaugų organizavimas ir kokybė; 2) techninė paslaugų kokybė; 3) išorinis efektyvumas ir 4) funkcinė slaugos kokybė. Sociodemografiniai klausimai; Laisvalaikį Karklėje nagrinėjantys klausimai; 1 Klausimai apie Karklės infrastruktūrą ir jos plėtros poreikį; Karklės viziją nagrinėjantys klausimai.