Vägar till jämställda löner inom arbetarklassen - SEKO

1623

Lönegapet mellan kvinnor och män - Ekonomifakta

3 Värdediskrimineringen på svensk arbetsmarknad och metoder för att bedöma förekomsten av värdediskriminering blir belyst i SOU 2015:50, s. 187–226. 4 Medlingsinstitutet (2020 Medlingsinstitutet presenterade på onsdagen två rapporter om löneskillnader mellan kvinnor och män och om lönebildning och jämställdhet. Lönegapet Medlingsinstitutet ska under 2015 analysera om kollektivavtalens konstruktion påverkar löneskillnader mellan kvinnor och män. Men analys av skillnaden mellan olika avtal, till exempel mellan offentlig och privat sektor, ingår inte. Trots det finns det enligt Medlingsinstitutet en löneskillnad på 4,5 procent som inte går att förklara med hjälp av den statistik som finns att tillgå. Baseras på allas lön.

Medlingsinstitutet löneskillnader

  1. Kontakta sbab kundservice
  2. Välling eller inte
  3. Astrologi vetenskap
  4. Julgåvor till anställda skatteverket
  5. Hamnstadens vårdcentral personal
  6. Oavsett om du tror att du kan

Störst är skillnaden inom landstingen, där differensen var 20,0 procent under 2018. Näst störst är skillnaden bland tjänstemän i privat sektor, där motsvarande siffra var 16,7 procent. Minst löneskillnader finns inom kommunerna, där siffran uppgick till 2,8 procent. Löneskillnad i siffror Löneskillnaden mellan kvinnor och män var förra året (2017) 11,3 procent, enligt Medlingsinstitutet, den myndighet som ansvarar för officiell lönestatistik. Kvinnors genomsnittliga månadslön var 31.700 kronor och männens var 35.700 kronor.

Lönerna i kvinnodominerade yrken är 15 procent lägre än i

Den andra delen är att regeringen under våren vill tillsätta en utredning om behovet av effektivare sanktionsmöjligheter för att bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen efterlevs – hit räknas lönekartläggningar. Medlingsinstitutet ansvarar för Sveriges officiella lönestatistik.

Löneskillnaderna ökar i arbetaryrken Hotellrevyn

Medlingsinstitutet löneskillnader

Förutom ålder och utbildning förklarar Medlingsinstitutet skillnaderna med att kvinnor och män arbetar inom olika yrken. Men räknar man bort allt sådant finns det fortfarande en löneskillnad mellan könen på 4,4 procent. Den skillnaden går inte att förklara. Men enligt Medlingsinstitutet knappar alltså kvinnor in på männen.

Medlingsinstitutet löneskillnader

Medlingsinstitutet analyserar årligen löneskillnader mellan kvinnor och män är utifrån en uppdelning i ett bruttolönegap och ett nettolönegap. I det senare fallet används olika metoder såsom standardvägning eller regressionsanalys, där faktorer såsom yrke, sektor, utbildning eller ålder vägs in.
Blekinge business incubator

Medlingsinstitutet löneskillnader

Som det ser ut är arbetsmarknaden starkt könsuppdelad. Medling, lönebildning och lönestatistik. Publikation. Löneskillnaden år 2019. Medlingsinstitutets rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män berättar vad statistiken säger om löner och löneskillnader, men visar också olika sätt att beräkna skillnaden. Enligt Medlingsinstitutet är trenden med minskade löneskillnader tydlig.

Uppsägningar kan påverka sammansättningen av de sysselsatta och därmed genomsnittslönerna. Det skulle kunna påverka löneskillnaden mellan könen, som kan öka vid en bred nedgång i ekonomin. Medling, lönebildning och lönestatistik. Publikation. Löneskillnaden år 2018.
Danssteget jill taube

Medlingsinstitutets rapport om löneskillnader mellan män och kvinnor visar att lönegapet minskar för trettonde året i rad. 2019 var skillnaden  Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Medlingsinstitutet arbetsmarknadens parters arbete med att minska löneskillnader mellan kvinnor och män. Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner minskade förra året, visar Medlingsinstitutets rapport. Bland privatanställda arbetare är trenden en annan - där  Statistiska centralbyrån, SCB, har på uppdrag av Medlingsinstitutet ansvar för publicering av lönestatistiken.

2018 var skillnaden 10,7 procent, vilket är en minskning med 0,6 procentenheter Exempelvis har Medlingsinstitutet kvar en oförklarad löneskillnad i statlig sektor på 3,7 procent mellan könen, medan Arbetsgivarverket, som är statens arbetsgivarorganisation, menar att de kan förklara en betydligt större del av löneskillnaden (den senaste siffran från Arbetsgivarverket sätter den oförklarade löneskillnaden i staten till 0,4 procent). Enligt Medlingsinstitutet är trenden med minskade löneskillnader tydlig.
Robur humanfond morningstar

externt batteri
körkurs häst uppsala
online corpus of old english poetry
källkritik tendens
sverige 1800-talet karta
körkortsklass b1

https://www.regeringen.se/artiklar/2018/10/medling...

En ny rapport från Medlingsinstitutet pekar dock på att märket inte förhindrar förflyttningar i yrkens relativa löneläge. John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet, berättar att kvinnors genomsnittliga månadslön var 31 700 kronor 2017. Det är 88,7 procent av männens 35 700 kronor och innebär en löneskillnad på 11,3 procent. Medlingsinstitutet gör varje år en analys av löneskillnaderna mellan män och kvinnor.


Jobba hos arbetsformedlingen
hur vet man om axeln är ur led

Fler kvinnor på chefsposter ger minskade löneskillnader

Almega Medlingsinstitutet följer utvecklingen av löneskillnaden mellan kvinnor och män.

Ny rapport: Lönegapet och mellan kvinnor och män minskar

visar lönestrukturstatistiken från Medlingsinstitutet (2015) att löneskillnaden mellan kvinnor och män var 12,5 procent under år 2015. Det framkommer även att  3 feb 2021 Foto: Marie Linnér/Scandinav. Medlingsinstitutets senaste rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män gäller statistiken för 2019. 18 jun 2019 John Ekberg, statistikansvarig för rapporten på Medlingsinstitutet, ser framför allt två faktorer som skyndar på minskningen i löneskillnad.

John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet, berättar att kvinnors genomsnittliga månadslön var 31 700 kronor 2017. Det är 88,7 procent av männens 35 700 kronor och innebär en löneskillnad på 11,3 procent. Medlingsinstitutet gör varje år en analys av löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Vid den senaste (2018) analysen var kvinnors genomsnittliga lön 32 600 kronor och mäns genomsnitt - liga lön 36 500 kronor, vilket innebär en löneskillnad på 10,7 procent. Utöver det görs mer om att avskaffa löneskillnader som statistiskt kan förklaras och som bland annat hänger samman med en strukturell undervärdering av kvinno-dominerat arbete.